HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

1. Thanh toán trực tiếp khi giao nhận hàng hoá.

 

2. Thanh toán qua tài khoản ATM:

 

* Chủ tài khoản 1: Mai Thị Minh Thu (điện thoại: 01234.207.888)

 

+ Ngân hàng Vietcombank: 0011003996040 chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội

 

+ Ngân hàng Techcombank: 11720118756015 chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

 

+ Ngân hàng Vietinbank: 105005535300 , Hà Nội

 

+ Ngân hàng Maritimebank: 0300 1016 920527 PGD Kim Mã - CN Hà Nội

 

+ Ngân hàng ACB: 119524939 PGD Giang Văn Minh - CN Hà Nội

 

+ Ngân hàng BIDV: 28910000195663 - BIDV Ngọc Khánh,  Hà Nội

 

+ Ngân hàng VPbank: 69784558 - PGD Nguyễn Tuân,  Hà Nội

 

* Chủ tài khoản 2: Vũ Minh Hằng (điện thoại: 0983.123.086)

 

+ Ngân hàng Vietcombank: 0011 0011 16571 chi nhánh Hội sở

 

+ Ngân hàng Techcombank: 138 245 0279 7011 chi nhánh Hà Thành